Računovodske storitve

 • vodenje glavne knjige ter pomožnih knjig
 • vodenje blagajne in plačilnega prometa
 • obračun DDV-ja
 • prijava zavezanca v register DDV
 • ostala opravila povezana z DDV
 • obračun plač
 • obračun regresa
 • obračun prispevkov za zasebnike
 • drugi obračuni
 • medletna poročila (bilance)
 • letno poročilo za samostojne podjetnike
 • letno poročilo za gospodarske družbe za društva, zavode, ustanove itd.
 • obračun davka od dohodkov pravnih oseb
 • usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (IOP, opomini ...)
 • urejanje dokumentacije
 • priprava predlogov za kompenzacijo
 • obračun obresti
 • svetovanje pri izterjavi terjatev
 • pošiljanje obrazcev
 • računovodsko svetovanje

Razne druge računovodske storitve po vaši želji.